Člani

Člani Športnega društva Izlake postanete tako, da izpolnite in podpišete Pristopno izjavo, ter plačate članarino v višini 5 EUR.

Vsako naslednje leto plačate le še članarino, ki se potrdi na skupščini društva v začetku leta.

Članarino lahko obnovite takoj po sami skupščini, na naših tekmovanjih in prireditvah ali pa se dogovorite z Marjano, tel. 041/625 768.

Pri obnovitvi članarine imejte s seboj člansko izkaznico, da jo potrdimo z novo letnico.

S člansko izkaznico Športnega društva Izlake lahko uveljavljate popuste na naših tekmovanjih in prireditvah ter nekaterih občasnih nakupih.

Pristopna izjava

Andrej Grošelj – Častni član ŠD Izlake

Čas za dodajanje komentarjev je potekel (14 dni).